Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - ROLNIK

06 wrzesień 2018
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - ROLNIK

Zapraszamy chętne osoby do zapisów na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROLNIK!

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

05 luty 2019

Zapraszamy słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do zapoznania się z harmonogramem zjazdów w I i II semestrze roku szkolnego 2019/2020 oraz planem zajęć.

Masz 30 lat lub więcej, jesteś ze świętokrzyskiego i nie masz pracy?

07 maj 2019
Masz 30 lat lub więcej, jesteś ze świętokrzyskiego i nie masz pracy?

Darmowy projekt "Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego" (3 edycja)

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 26 czerwca 2020 roku zakończył się rok szkolny!

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

Zapraszamy do odbioru świadectw według następujacego harmonogramu. 26 czerwca 2020r. (piątek) 8:00 - 8:45 kl III  NBS - wych. A. Suliga 9:00 - 9:45 kl II NBS - wych. A. Suliga 10:00 - 10:45 I NBS sp - wych. E. Czaja 11:00 - 11:45  I NTZ - wych. K. Brzdąk 12:00 - 12:45 I NBS g - wych. B. Klim...

DZIĘKUJEMY FUNDACJI "JESTEŚMY BLISKO" ZA PRZYŁBICE OCHRONNE

DZIĘKUJEMY FUNDACJI "JESTEŚMY BLISKO" ZA PRZYŁBICE OCHRONNE

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się Covid-19 Fundacja Jesteśmy Blisko ofiarowała naszej Placówce środki ochrony osobistej - przyłbice. Przyłbice posłużyły uczniom bioracym udział w zajęciach w ramach projektu ERA Mechanika i Kucharza, a także tegorocznym maturzystom. Pozostałe przyłbice oczekują na zdających egzaminy zawodowe. 

Harmonogram egzaminów semestralnych NLO

Harmonogram egzaminów semestralnych NLO

Terminy Egraminów semestralnych dla Słuchaczy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Ważne informacje dla Maturzystów

Ważne informacje dla Maturzystów

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny w czerwcu 2020 roku   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,...

Zajęcia on-line dla słuchaczy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zajęcia on-line dla słuchaczy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

W zwiazku z zaistnniałą sytuacją, spowodowaną przez epidemię koronawirusa, zajęcia dla słuchaczy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbywają się w systemie on-line. Kontakt z wykładowcą odbywa się drogą mailową lub poprzez kominikatory, takie jak np. messenger, w terminach i godzinach przewidzianych w planie zajęć. Harmonogram zjazdów i plan zajęć znajdziesz TU Kiedy tylko sytuacja na to pozwoli, powrócimy do zajeć...

Realizacja projektu unijnego: ERA MECHANIKA I KUCHARZA

Realizacja projektu unijnego: ERA MECHANIKA I KUCHARZA

Projekt ERA Mechanika i Kucharza realizowany jest przez dwie szkoły branżowe: we Włoszczowie i w Jędrzejowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe), numer naboru RPSW.08.05.01-IZ,00-26-264/19 W...

Rekrutacja on-line

Rekrutacja on-line

  Już dziś zapisz się on-line do naszej szkoły. Skorzystaj z elektronicznej rekrutacji Kliknij w link: https://zdz.kielce.pl/zapisydoszkoly.html Zapraszamy serdecznie!

zdz dziennik